Platební morálka

16.08.2010 02:09

Pouhá třetina českých podnikatelů loni hodnotila platební morálku svých partnerů jako špatnou.